Pühapäev

SALSA BEGINNERS*
-
VLADIMIR & KAMILLA
NOVEMBER *rus group

SALSA LA LEVEL-1*
-
VLADIMIR & KAMILLA
NOVEMBER/DETSEMBER *rus grupp